eCorpoNet - System Bankowości Korporacyjnej
 1. Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia

  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 2. Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)

  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu) ?
  2. Czy certyfikat jest ważny?

Logowanie do systemu eCorpoNet

 1. Chroń swoje hasła!
 2. Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych
 3. Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł
 4. Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję
 5. Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu
 6. Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony

K O M U N I K A T dla Klientów byłego Banku Spółdzielczego w Koniecpolu


Bank Spółdzielczy we Włoszczowie uprzejmie informuje, że z dniem 01 lipca 2022 roku serwery zawierające dane archiwalne bankowości internetowej Banku Spółdzielczego w Koniecpolu, który od dnia 01 czerwca 2021 roku połączył się z Bankiem Spółdzielczym we Włoszczowie, zostają wyłączone. W związku z tym, uprzejmie prosimy o pobranie i zarchiwizowanie na własnych nośnikach danych historii operacji (wyciąg/i z rachunku/ów, wtórniki przelewów i inne). Po dniu 30 czerwca 2022 roku, dane archiwalne rachunków będą mogły być udostępnione wyłącznie w siedzibie jednostek Banku.

Komunikat


Szanowni Państwo!

Rozpoczyna się proces rozliczenia i zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji dla Przedsiębiorstw z sektora Mikro i MŚP w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0.
Firmy, które spełnią określone wymagania mogą liczyć na 100% umorzenia.

Czytaj więcej na stronie Banku

Komunikat


Jeżeli nadal szanowny Kliencie chcesz płacić kartą w Internecie, pamiętaj o ustawieniu kodu PIN w Kartosferze. Masz czas do końca roku. Po 1 stycznia 2021r., niewprowadzenie kodu PIN, będzie skutkowało tym, że transakcja nie zostanie uwierzytelniona, a tym samym będzie nieskuteczna. Więcej informacji na stronie Banku www.bs-wloszczowa.com.pl w Aktualnościach.

Komunikat


Szanowni Państwo


Mamy przyjemność poinformować, że 30 czerwca 2021 roku za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego
nastąpiło prawne i organizacyjne połączenie Banku Spółdzielczego we Włoszczowie (bank przejmujący) i Banku Spółdzielczego w Koniecpolu (bank przejmowany).
Od 01 lipca 2021 roku obydwa banki będą działały pod nazwą: BANK SPÓŁDZIELCZY WE WŁOSZCZOWIE
W wyniku połączenia Bank Spółdzielczy we Włoszczowie stał się następcą prawnym i wstąpił w prawa i obowiązki Banku Spółdzielczego w Koniecpolu. Siedziba Centrali Banku pozostanie we Włoszczowie.

Komunikat


Bank Spółdzielczy we WłoszczowieKomunikat o składaniu wniosków do Tarczy Finansowej PFR.

Bank Spółdzielczy we Włoszczowie informuje, że jest już dostępna funkcjonalność składania wniosków do Tarczy Finansowej PFR poprzez bankowość elektroniczną.
Prosimy o zapoznanie się z informacjami o Tarczy Finansowej na stronie Banku: www.bs-wloszczowa.com.pl w dziale Aktualności.

Komunikat o realizacji przelewów CŁO.

Bank Spółdzieczy we Włoszczowie informuje,
iż od dnia 01 lipca 2015r. dokonywanie przelewów na rachunki Izb Celnych
poprzez kanały bankowości elektronicznej realizowane jest
przez wybranie opcji PRZELEW US.